Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт

Кмет на общината

КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

 

Име, презиме, фамилия: Валерий Димитров Желязков

 


Служебен адрес: 5940  гр.Никопол, ул. „Ал.Стамболийски „№5

Служебен телефон: 06541/2190  Факс: 06541/2764

e-mail: obshtinanil@abv.bg


Декларация по чл.12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Приемен ден:

Понеделник
от 14:00 ч. до 16:00 ч.

/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg