Новини
ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНИРАНА ПРОФИЛАКТИКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
10.09.2018
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД уведомява гражданите на град Никопол /централна градска част/, че на 12.09.2018 г. ще бъде извършена планирана профилактика/ремонтна работа на електроенергийнисъоръжения, поради което електрозахранването ще бъде временно прекъснато от 9:30 ч. до 16:00 ч..