Република България
Община Никопол
Официален интернет сайт
/assets/OP_R4R_2014_2020/Nezavisim_jivot/logo_BG-right.jpg
ОП "РР"
/assets/logo_RR.jpg
/assets/OP_NOIR/OP_NOIR.jpg

Добре дошли

Поглед към община Никопол

Фериботният комплекс в община Никопол

Поглед от високо

Турнир по баскетбол в СОУ

Община Никопол

Чешмата Елиа

Община Никопол през вечерта.

Община Никопол

Община Никопол

Община Никопол

Община Никопол

Новини

25.10.2016
ПРОЦЕДУРА за кандидатстване за работни места в Община Никопол по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2017 г

Община Никопол подаде заявка и бяха одобрени 3 /три/ работни места по позиции, както следва: За Дирекция "Устройство на територията"– специалности в направление: Общо инженерство; Архитектура,...


25.10.2016
Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Никопол Уведомява работодателите от общините Никопол и Белене, че разполага с финансови средства за сключване на договори

За вас работодателиАгенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- НикополУведомява работодателите от общините Никопол и Белене, че разполага с финансови средства за сключване на договори...


06.10.2016
Община Никопол проведе общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план и екологичната оценка на ОУПО

На 29.09.2016 г. от 11:15ч в заседателната зала на Община Никопол се състоя общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община...


14.09.2016
Обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Никопол (ОУПО Никопол), както и на доклад за Екологична оценка на предварителен проект на ОУПО Никопол в процеса на неговото разработване

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за...


13.09.2016
Община Никопол ще продължи реализирането на Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Никопол"

През периода 01.10.2016 г. – 30.04.2017 г. Община Никопол ще продължи реализирането на Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Никопол" по Операция тип 3...


15.08.2016
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОПОЛ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОПОЛ На основание чл. 127, ал. 2 от Закона...