Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
ПОКАНА за обществено обсъждане от местната общност на проект за дългосрочен дълг от Община Никопол
18.07.2019
На 26.07.2019 г. (петък), от 10:00 часа, в град Никопол, на ул.”Ал.Стамболийски” № 5, в сградата на Общинска администрация-Никопол, 3-ти етаж, в заседателна зала №317, ще се проведе обществено обсъждане от местната общност на проект за поемане на дългосрочен дълг от Община Никопол, по Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за рефинансиране на съществуващ дълг, чрез обединяване на дългосрочни кредити, по договори за кредит №794/28.08.2015 г. и №1033/30.11.2018 г., за рефинансиране и съфинансиране на разходи по проектите по договори за кредит № 930 и 931 от 29.11.2017 г. и...

На 20.06.2019 година /четвъртък/ ще се извърши дезинсекционна обработка против комари в гр.Никопол
20.06.2019
Третирането ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населените места на всички установени и нововъзникнали биотопи. Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол” е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците....

На 21.06.2019 година /петък/ ще се извършат дезинсекционни обработки против комари във с. Дебово, с.Новачене, с.Санадиново и с. Бацова махала.
19.06.2019
Третирането ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населените места на всички установени и нововъзникнали биотопи. Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол” е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците....

На 20.06.2019 година /четвъртък/ ще се извършат дезинсекционни обработки против комари във с. Лозица, с.Любеново, с.Въбел и с. Драгаш войвода.
19.06.2019
Третирането ще се извърши наземно с топъл аерозол или т.нар. опушване. Ще се извърши цялостна обработка на населените места на всички установени и нововъзникнали биотопи. Препаратът, който ще се използва при обработката „Цитрол” е в списъка на разрешените за употреба биоцидни препарати. Препаратът съдържа синергист, който осигурява бързо първоначално и мощно убиващо действие. Ефектът се проявява, когато аерозолните генератори разпръснат инсектицида под формата на безброй стабилни, леки, микроскопични капчици, плуващи продължително време във въздуха. По този начин, те проникват под листата и стрехите, поразявайки летящите насекоми в рамките на 20-30 минути. Препаратът е напълно безвреден за хората, животните и птиците....

Авиационно третиране срещу комари на територията на община Белене
19.06.2019
Уведомително писмо от Община Белене за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия на 20.06.2019 г. от 6:00 до 10:00 часа на територията на община Белене

Празник на рибата Никопол 2019 - 29 юни 2019 г-
17.06.2019