Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
EКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ
13.09.2018

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНИРАНА ПРОФИЛАКТИКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
10.09.2018
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД уведомява гражданите на град Никопол /централна градска част/, че на 12.09.2018 г. ще бъде извършена планирана профилактика/ремонтна работа на електроенергийнисъоръжения, поради което електрозахранването ще бъде временно прекъснато от 9:30 ч. до 16:00 ч..

Възстановено подаване на питейна вода в с. Любеново
04.09.2018

Въвеждане на режимно водоснабдяване за с. Любеново
30.08.2018

Процедура с предмет: „Избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за рефинансиране на съществуващ дълг от 200 000,00 лв. и осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции за поемане на нов дълг в размер до 700 000,00 лв., с „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”-„МБАЛ-Никопол” ЕООД и „СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК”-Община Никопол“
13.08.2018
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура-Избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник...Образец 1- Представяне на участникаОбразец 2 -Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертатаОбразец 3 - ОфертаОбразец 4 - ДекларацияОбразец 5 - Декларация за липса на парични задължения към Община НикополРешение 353 от 28.06.2018 г. на Общински съвет-НикополРешение 363 от 30.07.2018 г. на Общински съвет-Никопол

ОБЩИНА НИКОПОЛ ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОНЕН ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ НА 11 АВГУСТ 2018 Г.
04.08.2018
РЕГЛАМЕНТ НА ТУРНИРА