Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
Процедура с предмет: „Избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник за рефинансиране на съществуващ дълг от 200 000,00 лв. и осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции за поемане на нов дълг в размер до 700 000,00 лв., с „КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ”-„МБАЛ-Никопол” ЕООД и „СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК”-Община Никопол“
13.08.2018
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в процедура-Избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник...Образец 1- Представяне на участникаОбразец 2 -Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертатаОбразец 3 - ОфертаОбразец 4 - ДекларацияОбразец 5 - Декларация за липса на парични задължения към Община НикополРешение 353 от 28.06.2018 г. на Общински съвет-НикополРешение 363 от 30.07.2018 г. на Общински съвет-Никопол

ОБЩИНА НИКОПОЛ ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОНЕН ТУРНИР ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ НА 11 АВГУСТ 2018 Г.
04.08.2018
РЕГЛАМЕНТ НА ТУРНИРА

Филмът „Никопол – Последната столица” е акцент на БНТ през уикенда
03.08.2018
БНТ2 ще излъчи в праймтайма си в събота, 04.08, от 12.30 ч. документалния филм „Никопол – последната столица. Битката за Града на победите. Той е от поредицата „Битките за Европа” на Продуцентска къща „Файв Стар Медиа Груп”. Повторенията ще бъдат в 06.55 ч. в неделя и в 03.25 ч. в понеделник. Никопол е градът, за който се водят две от най-символните битки в историята на Европа. Първата затваря една цяла епоха. Това е последният Голям кръстоносен поход в света. Втората битка обявява началото на следващата епоха. При първата християнският свят губи голяма част от Европа. Започва Късното Средновековие. След втората битка...

Финална пресконференция относно приключване изпълнението на проект №BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол“
03.08.2018

П О К А Н А за обществено обсъждане от местната общност на проект за поемане на дългосрочен дълг от Община Никопол, по Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за рефинансиране на съществуващ дълг, представляващ безлихвен заем от ЦБ, за частичното му погасяване, във връзка с извършени плащания по изпълнен проект „Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region” (в превод на български език: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”), по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
31.07.2018
П О К А Н А за обществено обсъждане от местната общност на проект за поемане на дългосрочен дълг от Община Никопол, по Закона за общинския дълг, подлежащ на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ” ЕАД, за рефинансиране на съществуващ дълг, представляващ безлихвен заем от ЦБ, за частичното му погасяване, във връзка с извършени плащания по изпълнен проект „Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region” (в превод на български език: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле...

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД НИКОПОЛ "НИКОПОЛ - ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ" 10-12 АВГУСТ 2018 Г.
25.07.2018