Добре дошли
Поглед към община Никопол
Фериботният комплекс в община Никопол
Поглед от високо
Турнир по баскетбол в СОУ
Община Никопол
Чешмата Елиа
Община Никопол през вечерта.
Община Никопол
Община Никопол
Община Никопол
Приемен ден на мобилна група на ОДМВР - Плевен на 09.11.2018 г. от 10:30 ч.
07.11.2018
Ръководството на РУ-Никопол Ви уведомява, че на 09.11.2018 г. от 10:30 ч. в Общинска администрация - Никопол ще се извърши прием на граждани от мобилна група на ОДМВР - Плевен по въпроси, свързани с опазване на обществения ред, безопасността на движението и противодействие на престъпността.Писмо на ОД на МВР-Плевен - РУ-Никопол

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
01.11.2018

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите
15.10.2018
На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова Дирекция "Дунавски район" Заявление № ПВ1-00088/18.09.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Съзлийка, десен приток на река Дунав с цел реконструкция на системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща воден обект - аварийно възстановяване на мост на ул. "Александър Стамболийски" в град Никопол ЕКАТТЕ 51723, общ.Никопол, област Плевен, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.4, т.1, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.пълен...

Безплатни консултации при кардиолог за хора с диагноза „сърдечна недостатъчност“
28.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ През м. октомври в Плевен ще се проведат безплатни консултации при кардиолог за хора с диагноза „сърдечна недостатъчност“, с влошени оплаквания от задух, умора, трудно изкачване на стълби, отоци по краката, чест прием в болница. Консултациите се провеждат от екипа на проф. д-р Снежана Тишева от Медицински университет – Плевен. Кампанията е с цел подобряване живота на хората със сърдечна недостатъчност и обучение на тях и техните близки. Записване на часове за участие в програмата: тел. 070010126 (на цена на градски разговор, според тарифния план за мобилни мрежи), всеки работен ден от 10 до 17 ч.

EКСПЛОАТАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ
13.09.2018

ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНИРАНА ПРОФИЛАКТИКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
10.09.2018
"ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД уведомява гражданите на град Никопол /централна градска част/, че на 12.09.2018 г. ще бъде извършена планирана профилактика/ремонтна работа на електроенергийнисъоръжения, поради което електрозахранването ще бъде временно прекъснато от 9:30 ч. до 16:00 ч..